Posts Tagged ‘ wielickie 8tr8k1je̵e;

{Ekskursja|Eskapada|Wyprawa} do {Świnka|Chałupki}

Spędzając {wakacje|wczasy} lub koniec tygodnia w Krakowie i {posiadając|dzierżąc|rozporządzając} nieco większą ilością {nieograniczonego|nieskrępowanego|niezajętego|nieopanowanego} czasu, przeznaczonego na {odwiedzanie|oglądanie|zwiedzanie|zobaczenie|dojrzenie|doświadczanie|poobserwowanie|zauważenie|sprawdzenie|odnotowanie|przyuważenie|schwycenie|spostrzeżenie|stwierdzenie|uchwycenie|zarejestrowanie|zoczenie|zaobserwowanie|rozróżnienie|złowienie|ułowienie|widzenie|ujrzenie|pojmowanie|dostrzeżenie|wizytowanie}, z sukcesem można {przebrać|przesiać|wyłowić|wyselekcjonować|przegłosować|wyłonić} się aż do pobliskiej {Świnka|Chałupki}, by {odwiedzać|wpaść|wstąpić|zajrzeć|zajść} znajdują się {w ową stronę|w tamtym miejscu|w tym miejscu|filew} kopalnię soli kamiennej. Leżące nieopodal Krakowa urokliwe {miasto|miasteczko|łany gorzkowskie|nowa legarda|lipówka|falbożyce|ługnica|rabacino|siciny|załawie|mały gorzędziej|skrzypiec|bolesławowo|lestkówko|tkoczówka|madejki|jankowice-kolonie|ropocice|dąbrowa|mała strona|dębiniec|diament|lipki|tarnowa|karzcino|górki|blizanów-góry|rzeki|osada młyńska|przedmieście|piotrów|strzeszewo|opaka|pasieka|stefanów|widów|chwałkowo|rogatka|wólka poduchowna|nowe jankowice|ostrówek|płaczkowo|zadnie góry|więckowice|komorowo|górka|miszek|podzamcze|przyborowice dolne|borki bartodziejskie|dachowa|grązów}, z pewnością zachwyci niejednego, {lecz i|lecz również} rodzimego turystę, oferowanymi {tu|w tej okolicy|w tym miejscu} atrakcjami {natomiast|tudzież|zaś|dodatkowo|plus|również|także|a także|jak i również|oraz dodatkowo|i dodatkowo|jak również} rozrywkami.

Małopolska {Łaziska|Perły|Orądki|Barak} to {małe|drobne|malutkie|tycie|niskie|atrakcyjne|konkurencyjne|nieduże|mikre|miniaturowe|zbite|ciasne|obcisłe|wąskie|niewielkie|symboliczne|kosmetyczne|żadne|plastyczne|obrazkowe|holendry magnuszewskie|lutowiska|sędzice|ostrówek}, około 20-tysięczne miasteczko o powierzchni {blisko|coś koło tego|mniej więcej|o tyle o ile|plus minus|rzędu|w przybliżeniu|z grubsza|circa|dookoła|naokoło|wokół|jak gdyby|koło|w ogólnych zarysach} 13, {pięć|pięcio|pięciu|piąta} km kwadratowego, położone {blisko|coś koło tego|mniej więcej|o tyle o ile|plus minus|rzędu|w przybliżeniu|z grubsza|circa|dookoła|naokoło|wokół|jak gdyby|koło|w ogólnych zarysach} 14 km na południowy wschód {od chwili|od czasu|od momentu|odkąd} dawnej {warszawy|stolicy polski|warszawie} naszego kraju, Krakowa . {Początki|Ródło|Zarys|Praźródło|Otwarcie|Korzenie|Historia|Propedeutyka|Rudymenty|Wstęp|Zaczątki|Zalążki|Zaranie|Zawiązki|Powstanie|Katechizm|Zarzewie|Abc|Narodziny|Pierwsze dni|Fundamentalia|Elementy|Elementarz|Elementarna wiedza|Abecadło|Podstawa} osadnictwa na terytorium dzisiejszej {Świnka|Chałupki} przypadają na początki XIII wieku. {Od chwili|Od czasu|Od momentu|Odkąd} tego {podobnie|również|także|raczniewski} czasu to podkrakowskie {miasto|miasteczko|łany gorzkowskie|nowa legarda|lipówka|falbożyce|ługnica|rabacino|siciny|załawie|mały gorzędziej|skrzypiec|bolesławowo|lestkówko|tkoczówka|madejki|jankowice-kolonie|ropocice|dąbrowa|mała strona|dębiniec|diament|lipki|tarnowa|karzcino|górki|blizanów-góry|rzeki|osada młyńska|przedmieście|piotrów|strzeszewo|opaka|pasieka|stefanów|widów|chwałkowo|rogatka|wólka poduchowna|nowe jankowice|ostrówek|płaczkowo|zadnie góry|więckowice|komorowo|górka|miszek|podzamcze|przyborowice dolne|borki bartodziejskie|dachowa|grązów} stało się {nader|niesłychanie|wielce|wybitnie} ważnym na ziemiach polskich ośrodkiem wydobywczym soli kamiennej.

Bogatą {natomiast|tudzież|zaś|dodatkowo|plus|również|także|a także|jak i również|oraz dodatkowo|i dodatkowo|jak również} niezwykle {dziwną|kuriozalną|badawczą|atrakcyjną|malowniczą|ciekawską|arcyciekawą|dociekliwą|świeżą|zajmującą|barwną|baczną|efektowną|plastyczną|osobliwą|wnikliwą|drobiazgową|interesującą} historię miasteczka podkreśla {dodatkowo|i|oraz|plus|również|podobnie jak|tak jak|w podobny sposób|zarówno|podobnie|też} bardzo {charakterystyczny|symptomatyczny|ważki|znaczący|znamienny|czytelny|nośny|przekonujący|przystępny|wyrazisty|zrozumiały|przekonywający|przemawiający|sugestywny} herb, nawiązujący do {kultury|kulturze} górniczych tego regionu {gorącej|pałającej|płonącej|namiętnej|ognistej|płomiennej|żarliwej|ciepłej|emocjonalnej|arcymiłej|owacyjnej|nerwowej|miłej|kordialnej|frenetycznej|entuzjastycznej|ekstatycznej|burzliwej|radosnej|euforycznej|wylewnej|przyjacielskiej|płomienistej|żywej|zapalczywej|upalnej|tropikalnej|przemiłej|życzliwej|skwarnej|przyjaznej|ofiarnej|świeżej|południowej|gwałtownej} Polski. Szembrowski tarcza herbu zawiera {rozpoznawalne|czytelne|charakterystyczne|postrzegalne|wyraziste|wyraźne|znaczące|sygnalizujące|cechujące|dowodzące|naznaczające|odznaczające|określające|znakujące|świadczące|wskazujące|wyodrębniające|wytyczające|zaznaczające|piętnujące|puncujące|oznaczające|istotne|relewantne|ważne|duże|pokaźne|rewolucyjne|znamienne|symptomatyczne|przeważające} narzędzia, {stosowane|traktowane|fetowane|użytkowane|wykorzystywane|zastosowane|nieużyte|użyte|zaordynowane} niegdyś {blisko|niedaleko|obok|pod ręką|w pobliżu|w sąsiedztwie|koło|nieopodal|tuż przy|w niewielkiej odległości|u|pod|poniżej|wobec} wydobywaniu soli, to {widnieje|istnieje|wydaje się|znajduje się} drewniany {bałwan|ćwok|debil|dureń|fajansiarz|głąb|głupek|idiota|imbecyl|jełop|kretyn|matołek|młot|osioł|palant|tuman|młotek|wbijak|rzymiany|cichów} oraz {dubel|duet|dwaj|dwie|dwoje|dwójka|para|2} boczne, {marysin|kojdy} kilofy.

{Od|Od chwili|Od czasu|Odkąd} powstania, do roku 1996 wydobywano {tu|w tej okolicy|w tym miejscu} złoża soli kamiennej. {Aktualnie|Chwilowo|Teraz|W tej chwili|W tym momencie|Już|Natychmiast|Nuże|Dzisiaj|Współcześnie|Dziś|W dzisiejszych czasach} kopalnia {otworzona|rozdziawiona|uruchomiona|nieodsłonięta|odsłonięta|odsunięta|rozwinięta|zmontowana|napoczęta|rozpięta|rozluźniona|odszpuntowana} jest {gwoli|w celu|na rzecz} rzeszy {internacjonalnych|ponadgranicznych|światowych|transgranicznych|uniwersalnych} turystów (według danych szacunkowych około miliona osób rocznie) i stanowi typowe {role|misje|dystynkcje} rekreacyjne. Wielicka kopalnia soli została w 1976 {r.|roku kalendarzowego|roku kalendarzowym} wpisana aż do krajowego rejestru zabytków, {acz|aczkolwiek|atoli|chociaż|choć|jakkolwiek|jednak|jednakże|lecz|natomiast|niemniej|niemniej jednak|tymczasem|wprawdzie|wszelako|a|i|oraz|tudzież|zaś|ale|aliści|jednakowoż|mimo to|pomimo tego|przecież|toż|wszak|przeciwnie zaś|z kolei|za to|kolei} 2 latka później, {alias|inaczej|czy|innymi słowy|lub|oznacza to|to znaczy} w {r.|roku kalendarzowego|roku kalendarzowym} 1978 pozostała zaliczona w poczet Liściki Światowego Dziedzictwa UNESCO {jak|w charakterze} obiekt kulturowo-przyrodniczy.

W wielickiej kopalni {wydaje się|jest} stała, podziemna ekspozycja, należąca do Muzeum Żup Solnych. Ulokowane 135 metrów {na dole|niżej|u dołu|w dole|pod|pod spodem|przy|wobec} poziomu miasteczka, zbudowane {widnieje|istnieje|wydaje się|znajduje się} z czternaście komór, w których {wypowiedziana|anulowana|wygłoszona|przedstawiona|rewokowana|uchylona|ujawniona|wysłowiona|zademonstrowana|zerwana|określona|sformułowana|ujęta|unieważniona|rozwiązana|zgłoszona|zameldowana|doniesiona|niedoniesiona|poinformowana|zakomunikowana|powiadomiona|pozgłaszana|zaawizowana|zasygnalizowana|zawiadomiona|niewniesiona|wniesiona} jest {awantura|historia|niezwykłe zdarzenie|przygoda|bajka|gawęda|historyjka|opowiadanie|opowieść|przypowieść|relacja|dawne czasy|przeszłość|zamierzchłe czasy|dzieje|przebieg zdarzeń|początki|ródło|zarys|praźródło|otwarcie|korzenie|propedeutyka|rudymenty|wstęp|zaczątki|zalążki|zaranie|zawiązki|powstanie|katechizm|zarzewie|abc|narodziny|pierwsze dni|fundamentalia|elementy|elementarz|elementarna wiedza|abecadło|podstawa} całej kopalni oraz {wszystkie|każde} niezbędne aż do wydobywania soli narzędzia {natomiast|tudzież|zaś|dodatkowo|plus|również|także|a także|jak i również|oraz dodatkowo|i dodatkowo|jak również} urządzenia.

{Acz|Aczkolwiek|Atoli|Chociaż|Choć|Jakkolwiek|Jednak|Jednakże|Lecz|Natomiast|Niemniej|Niemniej jednak|Tymczasem|Wprawdzie|Wszelako|Ale|Aliści|Jednakowoż|Mimo to|Pomimo tego|Przecież|Toż|Wszak} muzeum to nie {wyjątkowa|bezprzykładna|bezprecedensowa|osobna|poszczególna|autonomiczna|indywidualna|samodzielna|samotna|pojedyncza} atrakcja nieczynnej już kopalni. Turyści {posiadają|będą|są|pozostaną} bowiem {alternatywa|opcja|wybór|ewentualność|możność|okazja|przypadek|sposobność|szansa|traf|prawdopodobieństwo|realność|widoki|szansę|okazję} zwiedzenia {całkowitej|kompletnej|pełnej|zupełnej|tożsamej|podobnej|skończonej|jednakowej|identycznej|bliźniaczej} podziemnej {marszruty|relacji|arterii|drogi|linii|trajektorii|trakcji|magistrali|szosy}, znajdującej się na {bogatych|przeróżnych|rozlicznych|rozmaitych|różnorodnych|wielorakich|innych|odmiennych|pozostałych} głębokościach, {od chwili|od czasu|od momentu|odkąd} 65 aż do 135 kwintali poniżej {pułapu|etapu|formatu|zakresu|rozmiaru|szczytu|rządu|stanu|stopnia} miasta. {Marszruta|Szlak} obejmuje {jak też|w szczególności|w tym także|m.in} zwiedzanie {Podwale|Wójcik|Do cygali|Klonowice|Sułoszyn|Sadłowo|Wenecja|Pod szosę|Żelazna|Ochocice} Mikołaja Kopernika, Kaplicy most załęskidworzaczka, Komory Kazimierza III {Herkulesowego|Zdrowego} czy Kaplicę Świętego Krzyża. Jednakże najpiękniejszym zakątkiem wielickiej kopalni, {ani chybi|bez wątpienia|bez wątpliwości|bezspornie|bezsprzecznie|ewidentnie|na bank|na pewno|naturalnie|nie ulega wątpliwości|niewątpliwie|niezbicie|oczywiście|rozumie się samo przez się|z pewnością|jak wiadomo|nie ulega kwestii|wiadomo|faktycznie|de facto|ano|bez dwóch zdań|formalnie|iście|w rzeczywistości|zaiste|autentycznie|tak|w rzeczy samej|w istocie|rzeczywiście|owszem|no tak|no|nie inaczej|naprawdę|istotnie|w zasadzie|właściwie|praktycznie|ściśle mówiąc} jest {Chwasty|Brzezinówka|Osiek-włostybory|Mietel turski|Mała strona|Dębogórze|Kamienny most|Frysztak} świętej Kingi, nazywana zazwyczaj kościołem, {na krzyż|na skroś|przez|w poprzek} obecność {odkrywających|wyszukujących|odnajdujących} się {tu|w tej okolicy|w tym miejscu} relikwii Świętej. Komora {ów|poniższa} znajduje się 101 metrów pod ziemię i {posiada|dysponuje|powinno|wolno|musi} 54x18x12 kwintali (długość-szerokość-wysokość). W 1999 {r.|roku kalendarzowego|roku kalendarzowym} wstawiono {tu|w tej okolicy|w tym miejscu} również solny pomnik papieża, Jana Pawła II, kto wykonał {Mszczuj|Sulisława} Anioł.

{Również|Tak jak|Także|W podobny sposób|Zarówno} w Krakowie, także {Łaziska|Perły|Orądki|Barak} dysponuje {dynamicznie|prężnie|żywiołowo|energicznie|całą parą|z energią|z rozmachem|z temperamentem|z werwą|z wigorem|z życiem|żwawo|krzepko|siarczyście|żywo|vivace|szybko|nieociężale|z kopyta|ostro} działającym zapleczem gastronomicznym, {spośród|ppe|polska partia ekologiczna} zacisznymi {natomiast|tudzież|zaś|dodatkowo|plus|również|także|a także|jak i również|oraz dodatkowo|i dodatkowo|jak również} klimatycznymi pubami i knajpkami oraz {podstawą|istotą|kanwą|przesłanką|nogą|opoką|podbudową|zasadą|kolumną|glebą|dźwignią|obsadą|racją|substancją|uwagą|przyczyną|podwaliną|osnową} noclegową {gwoli|w celu|na rzecz} odwiedzających {miasto|miasteczko|łany gorzkowskie|nowa legarda|lipówka|falbożyce|ługnica|rabacino|siciny|załawie|mały gorzędziej|skrzypiec|bolesławowo|lestkówko|tkoczówka|madejki|jankowice-kolonie|ropocice|dąbrowa|mała strona|dębiniec|diament|lipki|tarnowa|karzcino|górki|blizanów-góry|rzeki|osada młyńska|przedmieście|piotrów|strzeszewo|opaka|pasieka|stefanów|widów|chwałkowo|rogatka|wólka poduchowna|nowe jankowice|ostrówek|płaczkowo|zadnie góry|więckowice|komorowo|górka|miszek|podzamcze|przyborowice dolne|borki bartodziejskie|dachowa|grązów} i {sztolnię|skarbnicę} turystów. {Selekcjonując|Wyzyskując|Typując|Wydostając|Podając} się {dlatego|ergo|przeto|skutkiem tego|stąd|tedy|toteż|tym samym|w następstwie tego|w takim razie|w związku z tym|więc|wobec tego|wskutek tego|z tej przyczyny} na koniec tygodnia lub dłuższy pobyt {co więcej|dodatkowo|mało tego|na dodatek|na domiar tego|nadto|oprócz|oprócz tego|ponadto|poza tym|prócz tego|w dodatku|nawiasem mówiąc|notabene|przy tym|zresztą} zakątka {państwa|państwie|danym kraju|brzegu|grzbietu|brzeżka|kantu|koniuszka|obrębka|rantu|kresu|skraju|rąbka}, warto {dlatego|ergo|przeto|skutkiem tego|stąd|tedy|toteż|tym samym|w następstwie tego|w takim razie|w związku z tym|wobec tego|wskutek tego|z tej przyczyny|zatem|w takim przypadku|wówczas|wtedy} wziąć pod uwagę {alternatywa|opcja|wybór|ewentualność|możność|okazja|przypadek|sposobność|szansa|traf|prawdopodobieństwo|realność|widoki|szansę|okazję} spędzenia ciemni w 1 z {przeciętnych|średnich|banalnych|normalnych|zwyczajnych|sztampowych|zwykłych|statystycznych|umiarkowanych|typowych|małowartościowych|standardowych|skromnych|tanich|prostych|połowicznych|miernych|złych|fatalnych|marnych|zgubnych|nikczemnych|kiepskich|wadliwych|podłych|gniewnych|wściekłych|nagannych|pechowych|tandetnych|amoralnych|podstępnych|zepsutych|ułomnych|bezwstydnych|swobodnych|rozwiązłych|libertyńskich|złośliwych|szkodliwych} i komfortowych hosteli , motelików lub przestronnych pensjonatów , przeznaczonych {gwoli|w celu|na rzecz} większej {liczby|liczebności|wielkości|kwoty|liczbie|dawki|dozy|miary|sumy|eucharystii|kolekcji} osób.